Realizujeme výuku reálné sebeobrany, ve kterém si osvojíte základní dovednosti proti běžným útokům - nejběžnější útoky na ženu, jako jsou držení za oděv, držení za vlasy, útoky zezadu, základy sebeobrany na zemi při pokusu o znásilněnížení apod. V pokročilém stadiu výuky pak ženy učíme psychicky obstát při vyhrožování zbraní a složitějších formách napadení. Ženy učíme
i správné používání branných prostředků(spreje, paralyzéry, obušky).

Vše provádíme jak procvičováním technik,tak formou modelových situací napadení.

Sebeobrana pro ženy má svá specifika, která jsou dána již samotnou fyzickou konstitucí ženy. Obrana ženy musí tak být účinná a umožnt ženě uniknout z rizikové situace. 

Ještě složitější oblastí je obrana žen - matek, která vyžaduje zásadní změnu přístupu k řešení obranné situace.