Rozpis tréninků pro ČERVENEC

Pondělí

11.7. – 19:00 hod.

Pátek

15.7. – 19:00 hod.

Pondělí

18.7. – 19:00 hod.

Úterý

19.7. – 19:00 hod.

Čtvrtek

21.7. – 19:00 hod.

Pondělí

25.7. – 19:00 hod.

Čtvrtek

28.7. – 19:00 hod.

Pátek

29.7. – 19:00 hod. 

Nejlepší profesionální škola sebeobrany v Brně. Kurzy jsou vytvořeny pro širokou veřejnost, ale také pro profesionály od bezpečnostních složek. Probíhají pod vedením zkušených instruktorů s ověřenou praxí.

Přijímání nových členů pokračuje průběžně! Zájemci se mohou ohlásit předem na vybranou lekci, kde se dohodnou termíny.

Realizujeme tyto kurzy

 • Kurz sebeobrany pro ženy
 • Kurz sebeobrany (začátečníci, pokročilí)
 • Kurz sebeobrany pro děti od 10 let
 • Kurz profesní sebeobrany (strážníci, ostraha apod.)

Ceny a platby

Měsíčníční permanentka ......................... 1000 Kč
(ženy, začátečníci, pokročilí, profesní)

Časová permanentka  10 lekcí ................ 1500 Kč

(ženy, začátečníci, pokročilí, profesní  - musí se vyčerpat do dvou kalendářních měsíců)

Děti  ..................................................... 2500 Kč/rok 1300 Kč/půl roku

Cena pro strážníky Městské policie Brno je 700 Kč/měsíc.

Akademie obrany je unikátní projekt v České republice. Zaměřuje se kromě kvalitní aerobní i silové fyzické přípravy také na techniky zvládání stresu, krizovou komunikaci a praktické sebeobrany. Cílem je zlepšit fyzickou kondici našich klientů a naučit je zvládat kritické situace tak, aby nedošlo k jakékoli újmě.

Výuku realizují profesionální a zkušení instruktoři s mnohaletou praxi z bezpečnostních sborů České republiky. Účastníkům kurzů předají to vždy nejlepší.

Co získáte na našich kurzech?

 • Dobrý pocit z užitečně prožitého času.
 • Lepší fyzickou kondici.
 • Větší sebevědomí.
 • Dovednosti, jak se vyhýbat krizovým situacím.
 • Dovednosti, jak se ubránit fyzickému útoku.
 • Nové přátele.

Co se u nás nikdy nenaučíte!

 • Agresivitě.
 • Brutalitě.
 • Nelidskosti.
 • Zlobě.