Kurz pro děti

Akademie v novém roce chce navázat na své úspěšné stávající aktivity a úspěchy.
Opět realizujeme kurzy pro děti, nyní výhradně ve spolupráci s  pracovištěm Louka Střediska volného času Lužánky.
 
Kurz Sebeobrana pro děti - kajukenbo 6 - 15 pro začátečníky - Každé pondělí 18:00 - 19:30
  
Kurz Sebeobrana pro děti - kajukenbo 6 - 15 pro pokročilé - Každý čtvrtek 18:00 - 19:30
 
Dospělí zájemci se mohou obracet na telefonní číslo 720 320 056, realizují se individuální 
hodiny po dohodě pro 2 - 4 účastníky. 
Akademie obrany je unikátní projekt v České republice. Zaměřuje se kromě kvalitní aerobní i silové fyzické přípravy také na techniky zvládání stresu, krizovou komunikaci a praktické sebeobrany. Cílem je zlepšit fyzickou kondici našich klientů a naučit je zvládat kritické situace tak, aby nedošlo k jakékoli újmě.

Výuku realizují profesionální a zkušení instruktoři s mnohaletou praxi z bezpečnostních sborů České republiky. Účastníkům kurzů předají to vždy nejlepší.

Co získáte na našich kurzech?

  • Dobrý pocit z užitečně prožitého času.
  • Lepší fyzickou kondici.
  • Větší sebevědomí.
  • Dovednosti, jak se vyhýbat krizovým situacím.
  • Dovednosti, jak se ubránit fyzickému útoku.
  • Nové přátele.

Co se u nás nikdy nenaučíte!

  • Agresivitě.
  • Brutalitě.
  • Nelidskosti.
  • Zlobě.