Akademi obrany se soustředí zejména na výuku dětí s využitím bojového umění Kajukenbo, které se vyznačuje vysokou flexibilitou a účinností při reálné sebeobraně.

Kurz pro děti na školní rok 2024/2025

Akademie obrany v novém školním roce bude opětovně poračovat v dlouholeté spolupráci s pracovištěm Louka Střediska volného času Lužánky.

Začínáme září/říjen 2024.

Sebeobrana Kajukenbo - mladší - věk 8 - 14 
Každé podělí a čtvrtek 18:00 - 19:30
  
Sebeobrana Kajukenbo - starší - věk 14 - 25 
Každé pondělí a čtvrtek 18:00 -19:30
Sebeobrana Kajukenbo dospělí - věk 18 - 99 
Každá neděle 18:00 -19:30
 

Kurzy Individuální

Dospělí zájemci se mohou obracet na telefonní číslo 720 320 056, realizují se individuální 
hodiny po dohodě pro 2 - 4 účastníky. 
 
Akademie obrany je unikátní projekt v České republice. Zaměřuje se kromě kvalitní aerobní i silové fyzické přípravy také na techniky zvládání stresu, krizovou komunikaci a praktické sebeobrany. Cílem je zlepšit fyzickou kondici našich klientů a naučit je zvládat kritické situace tak, aby nedošlo k jakékoli újmě.

Co získáte na našich kurzech?

  • Dobrý pocit z užitečně prožitého času.
  • Lepší fyzickou kondici.
  • Větší sebevědomí.
  • Dovednosti, jak se vyhýbat krizovým situacím.
  • Dovednosti, jak se ubránit fyzickému útoku.
  • Nové přátele.

Co se u nás nikdy nenaučíte!

  • Agresivitě.
  • Brutalitě.
  • Nelidskosti.
  • Zlobě.