Rozpis kurzů pro 2016/2017

Pondělí

18:00 – 19:00 - Vinohrady

Sebeobrana děti 10-15 let

Začátečníci

louka.luzanky.cz

19:00 -20:00 – Vinohrady

Sebeobrana - Level A.

Začátečníci a ženy

 Akademie obrany

Úterý

 

19:00 -20:30 – Vinohrady

Sebeobrana - Level B.

Pokročilí

Akademie obrany

Středa

17:30 – 18:30 – Vinohrady

Sebeobrana děti 6-10 let

louka.luzanky.cz

Čtvrtek

18:00 – 19:00 - Vinohrady

Sebeobrana děti 10 - 15 let

Pokročilí

Akademie obrany

19:00 -20:30 – Vinohrady

Sebeobrana – Open level.

Začátečníci, ženy pokročilí

Akademie obrany

Pátek

 

Individuálně vypisované lekce sebeobrany

Sobota

 

Individuálně vypisované semináře sebeobrany a Kajukenba

Kurzy realizované s Loukou je třeba registrovat přes webové stránky louka.luzanky.cz.

(Sebeobrana děti 10-15 začátečníci a Sebeobrana děti 6-10 let).

Nejlepší profesionální škola sebeobrany v Brně. Kurzy jsou vytvořeny pro širokou veřejnost, ale také pro profesionály od bezpečnostních složek. Probíhají pod vedením zkušených instruktorů s ověřenou praxí.

Přijímání nových členů pokračuje průběžně! Zájemci se mohou ohlásit předem na vybranou lekci, kde se dohodnou termíny.

Realizujeme tyto kurzy

 • Kurz sebeobranyLevel A, B a Open level
 • Kurz sebeobrany pro děti od 10 let

Ceny a platby

Čtvrtletní permanentka ......................... 2400 Kč
(cena 800 Kč/měsíc  - ženy, začátečníci, pokročilí )

Časová permanentka  10 lekcí ................ 1500 Kč

(ženy, začátečníci, pokročilí, profesní  - musí se vyčerpat do dvou kalendářních měsíců)

Děti  ..................................................... 2600 Kč/rok 1300 Kč/půl roku

Cena je včetně DPH 21%.

Akademie obrany je unikátní projekt v České republice. Zaměřuje se kromě kvalitní aerobní i silové fyzické přípravy také na techniky zvládání stresu, krizovou komunikaci a praktické sebeobrany. Cílem je zlepšit fyzickou kondici našich klientů a naučit je zvládat kritické situace tak, aby nedošlo k jakékoli újmě.

Výuku realizují profesionální a zkušení instruktoři s mnohaletou praxi z bezpečnostních sborů České republiky. Účastníkům kurzů předají to vždy nejlepší.

Co získáte na našich kurzech?

 • Dobrý pocit z užitečně prožitého času.
 • Lepší fyzickou kondici.
 • Větší sebevědomí.
 • Dovednosti, jak se vyhýbat krizovým situacím.
 • Dovednosti, jak se ubránit fyzickému útoku.
 • Nové přátele.

Co se u nás nikdy nenaučíte!

 • Agresivitě.
 • Brutalitě.
 • Nelidskosti.
 • Zlobě.