Kurz pro začátečníky a ženy a nábor dětí

Akademie v novém roce chce navázat na své stávající aktivity a úspěchy spojené.
Do konce měsíce února 2017 probíhá nábor:
- pro děti od 6 do 10 let každou středu od 17:30
- pro děti od 11 do 15 let každé pondělí od 18:00
Dospělí zájemci se mohou obracet na telefonní číslo 720 320 056, po naplnění
minimální kapacity kurzu bude otevřen.

Škola sebeobrany Brno-Vinohrady

Nejlepší profesionální škola sebeobrany v Brně. Kurzy jsou vytvořeny pro širokou veřejnost, ale také pro profesionály od bezpečnostních složek. Probíhají pod vedením zkušených instruktorů s ověřenou praxí.

Přijímání nových členů pokračuje průběžně! Zájemci se mohou ohlásit předem na vybranou lekci, kde se dohodnou termíny.

Realizujeme přímo tyto kurzy

 • Kurz sebeobrany pro začátečníky a ženy
 • Kurz sebeobrany pro děti od 6 do 10 let
 • Kurz sebeobrany pro děti od 10 do 16 let

Ceny a platby

Dospělí ................................................. 2400 Kč / 3 měsíce

             ................................................. 1500 Kč / 10 lekcí

Děti  ..................................................... 2600 Kč/rok nebo 1300 Kč/půl roku

Cena je včetně DPH 21%.

Akademie obrany je unikátní projekt v České republice. Zaměřuje se kromě kvalitní aerobní i silové fyzické přípravy také na techniky zvládání stresu, krizovou komunikaci a praktické sebeobrany. Cílem je zlepšit fyzickou kondici našich klientů a naučit je zvládat kritické situace tak, aby nedošlo k jakékoli újmě.

Výuku realizují profesionální a zkušení instruktoři s mnohaletou praxi z bezpečnostních sborů České republiky. Účastníkům kurzů předají to vždy nejlepší.

Co získáte na našich kurzech?

 • Dobrý pocit z užitečně prožitého času.
 • Lepší fyzickou kondici.
 • Větší sebevědomí.
 • Dovednosti, jak se vyhýbat krizovým situacím.
 • Dovednosti, jak se ubránit fyzickému útoku.
 • Nové přátele.

Co se u nás nikdy nenaučíte!

 • Agresivitě.
 • Brutalitě.
 • Nelidskosti.
 • Zlobě.