Akademi obrany se soustředí zejména na výuku dětí s využitím bojového umění Kajukenbo, které se vyznačuje vysokou flexibilitou a účinností při reálné sebeobraně.

Kurz pro děti na školní rok 2018/2019

Akademie v novém roce chce navázat na své úspěšné stávající aktivity a úspěchy.
Opět realizujeme kurzy pro děti, nyní výhradně ve spolupráci s  pracovištěm Louka Střediska volného času Lužánky.
 
Kurz Sebeobrana pro děti - kajukenbo 6 - 15 pro začátečníky - Každý čtvrtek 18:00 - 19:00
  
Kurz Sebeobrana pro děti - kajukenbo 6 - 18 pro pokročilé - Každý čtvrtek 19:00 - 20:00
 
Kurzy pro dospělé
Dospělí zájemci se mohou obracet na telefonní číslo 720 320 056, realizují se individuální 
hodiny po dohodě pro 2 - 4 účastníky. 
Nebo každý pátek v Kanicích v tělocvičně v ZŠ od 19 do 20:30 ve spolupráci se Sokolem Kanice.
 
Akademie obrany je unikátní projekt v České republice. Zaměřuje se kromě kvalitní aerobní i silové fyzické přípravy také na techniky zvládání stresu, krizovou komunikaci a praktické sebeobrany. Cílem je zlepšit fyzickou kondici našich klientů a naučit je zvládat kritické situace tak, aby nedošlo k jakékoli újmě.

Co získáte na našich kurzech?

  • Dobrý pocit z užitečně prožitého času.
  • Lepší fyzickou kondici.
  • Větší sebevědomí.
  • Dovednosti, jak se vyhýbat krizovým situacím.
  • Dovednosti, jak se ubránit fyzickému útoku.
  • Nové přátele.

Co se u nás nikdy nenaučíte!

  • Agresivitě.
  • Brutalitě.
  • Nelidskosti.
  • Zlobě.